Oficjalny Serwis Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

Gwiazdkowe spotkanie w Świetlicy Środowiskowej

Drukuj

Gwiazdkowe spotkanie w Świetlicy ŚrodowiskowejW dniu 27 grudnia br. dzieci z wszystkich grup wiekowych Świetlicy Środowiskowej w Witkowie uczestniczyły w tradycyjnym spotkaniu świątecznym, na które zaprosiły Burmistrza Gminy i Miasta - Krzysztofa Szkudlarka, jego zastępcę, Panią Sekretarz Gminy i Miasta oraz Radnych Rady Miejskiej.

Więcej…

VIII Mistrzostwa Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej

Drukuj

VIII Mistrzostwa Gminy Witkowo w Halowej Piłce NożnejW dniu 12 grudnia 2010 roku w hali sportowej Gimnazjum im. Adama Borysa w  Witkowie odbyła się inauguracyjna pierwsza runda VIII edycji Mistrzostw Gminy Witkowo w Halowej Piłce Nożnej, które odbywają się pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta - Krzysztofa Szkudlarka. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo oraz jego zastępca - Marian Gadziński.

Więcej…

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Drukuj

OGŁOSZENIE GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO z dnia 6 grudnia 2010 r. O  PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH Gminny Komisarz Spisowy - Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów spisowych w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (1 kwietnia - 30 czerwca 2011 r.)

Więcej…

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Drukuj

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru BudowlanegoKomunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i  zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym. Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z  późn. zm.).

Więcej…

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Drukuj

Z prac Rady Miejskiej w WitkowieW dniu 6 grudnia br. odbyła się II sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem obrad było złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy i Miasta. Po ślubowaniu i złożeniu Burmistrzowi życzeń i gratulacji przez Radnych, przedstawicieli sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, dyrektorów placówek oświatowych i dyrektorów lokalnych zakładów pracy, Rada przystąpiła do kolejnych punktów sesji.

Więcej…

VIII Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych

Drukuj

VIII Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych W dniu 5 grudnia 2010 roku władze samorządowe Gminy i Miasta Witkowo spotkały się z najmłodszymi mieszkańcami naszej Gminy. Okazją do spotkania był VIII Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych. Spotkanie odbyło się w gościnnej hali sportowej przy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie. Turniej odbył się pod hasłem ?Wychowanie poprzez sport - edukacją jutra?. Spotkanie rozpoczęło się przemarszem i prezentacją wszystkich uczestników turnieju.

Więcej…

Strona 151 z 156

Jesteś tutaj Strona główna