Oficjalny Serwis Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

KOMUNIKAT SZEFA OBRONY CYWILNEJ - BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

Drukuj

Podaje się do wiadomości mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo, że zgodnie z ?Planem treningów elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na rok 2011" w dn. 24 listopada 2011 roku zostanie przeprowadzony wojewódzki trening elementów wchodzących w skład tych systemów. W związku z powyższym w dniu 24 listopada (czwartek) o godz. 12.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych (sygnał ciągły trwający 1 minutę)

Obchody Święta Niepodległości

Drukuj
Obchody Święta Niepodległości11 listopada w całym kraju odbywały się uroczystości patriotyczne upamiętniające 93 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Nie inaczej było w Witkowie, gdzie mieszkańcy zebrali się pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich by uczcić jedno z najważniejszych wydarzeń w  historii polskiej państwowości.

 

 

Więcej…

Przetarg ustny nieograniczony

Drukuj

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
WITKOWO

 Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania
nieruchomości stanowiących własność Gminy Witkowo, położonych
w Witkówku, Małachowie Kępym i Gorzykowie

Więcej…

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Drukuj

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu www.bip.witkowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej został umieszczony projekt Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. Ewentualne propozycje i uwagi co do Programu można zgłaszać pisemnie lub na załączonym formularzu konsultacyjnym do tut. Urzędu w  terminie do dnia 15 listopada 2011 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Krzysztof Szkudlarek

"Dzień Edukacji Narodowej"- nagrody Burmistrza

Drukuj
"Dzień Edukacji Narodowej"- nagrody Burmistrza

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniającym się w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycielom, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Krzysztof Szkudlarek przyznał nagrody, które zostały wręczone w dniu 17.10.2011r. w  tut. urzędzie.

 

 

 

 

 

Więcej…

Uroczystość pięćdziesiątej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego

Drukuj
Uroczystość pięćdziesiątej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego

?Miłość jak słońce- barwy uroczemu
Wszystko dookoła cudownie powleka;
Żywe piękności wydobywa z ziemi,
Z serca natury i serca człowieka??

Tak o sile i pięknie miłości pisał Adam Asnyk. Słowa polskiego poety znalazły potwierdzenie w Witkowie, gdzie w sobotę odbyła się uroczystość pięćdziesiątej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego dwudziestu czterech par z terenu gminy Witkowo.

 

Więcej…

Strona 145 z 159

Jesteś tutaj Strona główna