Oficjalny Serwis Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

IX Wielkanocny Turniej Klas I-III Szkół Podstawowych ?Witkowo - 2012?

Drukuj

IX Wielkanocny Turniej Klas I-III Szkół Podstawowych ?Witkowo - 2012?W niedzielę 1 kwietnia br. w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Czerniejewskiej odbyła się już dziewiąta edycja Wielkanocnego Turnieju Klas I- III Szkół Podstawowych. Podczas imprezy zorganizowanej przez: Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Szkołę Podstawową Nr 3 nie zabrakło sportowej rywalizacji, dobrej zabawy i tego co bardzo cieszy dzieci czyli wielkanocnych prezentów.

Więcej…

Startujemy z kampanią ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2012!

Drukuj

Startujemy z kampanią ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2012!Uprzejmie informuję, że Nasz samorząd przystąpił do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ. Kampanijne zadania w 2012 roku realizują zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także dorośli, a więc cała społeczność lokalna! W projekcie bierze udział blisko 1000 zaangażowanych gmin z całej Polski, podejmując aktywną profilaktykę.

Więcej…

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Drukuj

ZAWIADOMIENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PROJEKTU PROGRAMU DZIAŁAŃ MAJACYCH NA CELU 0CRNIACZEN] E ODPŁYWU AZOTU ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dokonał weryfikacji wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze  źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych (OSN), z których odpływ  azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć określonych w drodze rozporządzenia Dyrektora  RZGW w Poznaniu z dnia 16.04.2008 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego  z dnia 16.04.2008 r. nr 57, poz. 1128). Treść projektów Rozporządzeń Dyrektora RZGW w Poznaniu wraz z mapami poglądowymi  nowych obszarów, szczególnie narażonych (OSN) są ogólnodostępne w wersji  elektronicznej na stronie internetowej www.poznan.rzgw.gov.pl w zakładce Aktualności  w linku ?Wykaz wód wrażliwych oraz obszarów szczególnie  narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych".

Więcej…

Informacja dla rolników w sprawie szkód powstałych w uprawach zbóż

Drukuj

SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS

Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.
Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.

 

Więcej…

Informacja dla rolników

Drukuj

 Niekorzystne warunki atmosferyczne panujące zimą stały się przyczyną licznych strat w uprawach ozimych. Nadchodząca wiosna wymaga od rolników podjęcia decyzji o dokonaniu przesiewów. Zwracamy jednak uwagę, że zarówno tzw. komisje klęskowe, jak i likwidatorzy z towarzystw ubezpieczeniowych muszą dokonać oceny zakresu szkód przed likwidacją uszkodzonej plantacji.

Z tego względu apelujemy do wszystkich poszkodowanych o niezwłoczne zgłaszanie szkód do wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast oraz do towarzystw ubezpieczeniowych - w przypadku posiadania polisy.
Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w obliczu szkód, które w jego ocenie posiadają wszelkie znamiona klęski informuje, że podjął już działania informujące samorządy terytorialne o obowiązujących procedurach i wystosował do Ministra Rolnictwa oraz parlamen-tarnych Komisji Rolnictwa apel o niezwłoczne uruchomienie wszelkich form pomocy dla poszkodowanych rolników. Uzyskanie takiej pomocy uzależnione jest jednak od posiadania protokołu oszacowania strat.

(-) Piotr Walkowski

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

IX Wielkanocny Turniej Klas I-III Szkół Podstawowych ?Witkowo - 2012?

Drukuj

IX Wielkanocny Turniej Klas I-III Szkół Podstawowych ?Witkowo - 2012?Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zaprasza na IX Wielkanocny Turniej Klas I-III Szkół Podstawowych ?Witkowo - 2012? który odbędzie się 1 kwietnia 2012r. (niedziela) godz. 15,00 w HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ w WITKOWIE

ORGANIZATORZY:

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywana

Problemów Alkoholowych

Placówki Oświatowe

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie

NAGRODY:

MEDALE, PUCHARY, SPRZĘT SPORTOWO-REKREACYJNY

Strona 141 z 161

Jesteś tutaj Strona główna