Oficjalny Serwis Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

XXIX sesja Rady Miejskiej

Drukuj

sesja130 czerwca odbyła się kolejna, XXIX sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Po otwarciu sesji, Burmistrz wraz z Zastępcą oraz  Przewodniczącym Rady Miejskiej dokonali wręczenia długoletnim samorządowcom: Ireneuszowi Kwapichowi i Marianowi Walczakowi wyróżnienia Statuetką Rycerza Wita. Po gratulacjach i pamiątkowych zdjęciach, przystąpiono do kolejnych punktów porządku obrad.

Więcej…

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025

Drukuj

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o przystąpieniu do opracowywania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania projektu Programu na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Więcej…

Droga dla rowerów do Skorzęcina

Drukuj

Droga dla rowerów do Skorzęcina28 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”.

Więcej…

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
Dojazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

Drukuj

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - Dojazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

Od 1 lipca 2017 r. do 3 września 2017 r. zmieniona zostanie organizacja ruchu. Dojazd do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, odbywać się będzie przez Rybakówkę, natomiast wyjazd zostaje na dotychczasowych zasadach. Droga zostanie oznakowana zgodnie ze schematem.

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

 

ZMIANY ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Drukuj

Od 1 lipca 2017 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które ujednolicają system zbierania odpadów. Od tej pory odpady zbierane selektywnie będą dzielone na cztery frakcje.

Do pojemników/worków oznaczonych poszczególnymi kolorami należy wrzucać odpowiednio:

  • worek w kolorze niebieskim: papier,
  • worek w kolorze zielonym: szkło,
  • worek w kolorze żółtym: tworzywa sztuczne i metale,
  • pojemnik/worek w kolorze brązowym: odpady ulegające biodegradacji,
  • pojemnik na odpady komunalne zmieszane.
Więcej…

Konferencja dotycząca problematyki uciążliwości zapachowej

Drukuj

W dniach 25-27 września 2017r. odbędzie się w Warszawie konferencja dotycząca problematyki uciążliwości zapachowej. Konferencja IWA Odours and Air Emissions stwarza możliwość spotkania specjalistów związanych z problematyką odorową z całego świata w celu wymiany doświadczeń, pomysłów, zaprezentowania innowacji związanych z polityką zapobiegania uciążliwości zapachowej, strategicznych inicjatyw, technicznych i komercyjnych innowacji oraz ich wpływu na emisję odorów i odorantów i zarządzenia gospodarką odorową.

Więcej…

Strona 11 z 156

Jesteś tutaj Strona główna