Terminarz posiedzeń - grudzień 2015r.

Drukuj

I. Komisja Finansów 10 grudnia (czwartek) godz. 10,00

II. Komisja Rewizyjna 18 grudnia (piątek) o godz. 9,30

III. Komisja Rolnictwa... 21 grudnia (poniedz.) godz. 10,00

IV. Komisja Oświaty... 22 grudnia (wtorek) godz. 11,00

V. Komisja Finansów... 23 grudnia (środa) godz. 10,00

VI. S e s j a 29 grudnia (wtorek) godz. 12,00

Terminarz posiedzeń - listopad 2015r.

Drukuj

I. Komisja Rewizyjna 18 listopada (środa) o godz. 12,30

II. Komisja Rolnictwa... 23 listopada (poniedz.) godz. 10,00

III. Komisja Oświaty... 24 listopada (wtorek) godz. 11,00

IV. Komisja Finansów... 25 listopada (środa) godz. 10,

V. S e s j a 27 listopada (piątek) godz. 12,00

T E R M I N A R Z p o s i e d z e ń - październik 2015r.

Drukuj

I. Komisja Oświaty... 16 października (piątek) godz. 11,00

II. Komisja Rolnictwa... 23 października (piątek) godz. 10,00

III. Komisja Rewizyjna 28 października (środa) godz. 9,30

IV. Komisja Finansów... 30 października (piątek) godz. 10,00

Terminarz posiedzeń - wrzesień 2015r.

Drukuj

I. Komisja Oświaty? 18 września (piątek) godz. 11,00

II. Komisja Rolnictwa? 21 września (poniedz.) godz. 10,00

III. Komisja Finansów? 22 września (wtorek) godz. 10,00

IV. S e s j a 24 września (czwartek) godz. 12,00

V. Komisja Rewizyjna 30 września (środa) godz. 9,30

 

Strona 6 z 17

Jesteś tutaj Terminy posiedzeń Komisji RM