Ogłoszenie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 19 sierpnia 2016r. został wywieszony wykaz NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEŚCIE I GMINIE WITKOWO, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERZAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Ogłoszenie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 13 lipca 2016r. został wywieszony wykaz NIERUCHOMOŚCI   POŁOŻONYCH W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Ogłoszenie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774) informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 11 lipca 2016r. WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONEJ W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W SKORZĘCINIE PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Narada Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli, Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich, Prezesów Kółek Rolniczych

Drukuj

13 lipca 2016 roku (środa) o godz. 10,00 w sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, odbędzie się narada Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli, Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich, Prezesów Kółek Rolniczych.

Porządek narady:

1. Otwarcie posiedzenia, ustalenie porządku obrad.
2. Informacja dot. przygotowania Spółdzielni Kółek Rolniczych w Witkowie do kampanii żniwnej w 2016 r.
3. Informacja dot. przygotowania Gminnej Spółdzielni ?Samopomoc Chłopska? w Witkowie do kampanii żniwnej w 2016 r.
6. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o planowanych w 2016 r. inwestycjach.
7. Omówienie spraw związanych z organizacją Gminnych Dożynek ? Witkowo 2016 r.
8. Informacja na temat realizacji Funduszu Sołeckiego.
9. Inne sprawy.

Strona 9 z 33

Jesteś tutaj Komunikaty i ogłoszenia