Ogłoszenie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w dniu 1 marca 2011r. WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Ogłoszenie

Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Gminy i  Miasta przy ul. Gnieźnieńskiej 1 w Witkowie w  dniu 25 listopada 2010r. WYWIESZONY ZOSTAŁ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI (LOKALI MIESZKALNYCH) , POŁOŻONYCH W WITKOWIE, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UPRAWNIONYCH NAJEMCÓW

Informacja o zmianach w ustawie o ochronie przyrody 2010

Drukuj

ochrona-srodowiskaUprzejmie informujemy, że w 2010 roku ustawodawca dokonał dwóch nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody. Zmiany zostały dokonane w wyniku wprowadzenia w życie dwóch ustaw:

1) Ustawy z dnia 14 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 Nr 76 poz. 489)

2) Ustawy z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 Nr 119 poz. 804).

Więcej…

Strona 34 z 34

Jesteś tutaj Komunikaty i ogłoszenia