Plan dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Witkowie na marzec 2017r.

Drukuj

13 marca Ireneusz Kwapich

20 marca Marek Biadasz

28 marca Monika Andrzejaszek (wtorek)

Przewodniczący Rady Miejskiej i Radni pełnią dyżury w poniedziałki od godz. 14,00 do godz. 15,00 w Urzędzie Gminy i Miasta ? pokój nr 10.