Budżet Obywatelski – wyniki głosowania!

Drukuj

W dniach od 16 do 18 października Zespół Programowy do obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok dokonał sprawdzenia poprawności i przeliczenia oddanych głosów. Poniżej prezentujemy Protokół i wyniki głosowania.

bo-2017-wyniki 003
Podczas spotkania z Wnioskodawcami Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo pogratulował wszystkim Wnioskodawcom pomysłów i podkreślił, że dzięki ich zaangażowaniu pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego w Gminie Witkowo zakończyła się sukcesem. W dalszej części spotkania szczególne podziękowania Włodarz Gminy skierował do Autorki zwycięskiego projektu, który zdobył największą liczbę głosów.

bo-2017-wyniki 001

bo-2017-wyniki 002

Wnioskodawcą tego projektu jest Wiesława Kotecka z Witkowa. Zwycięskie zadanie zostanie wpisane do projektu Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok. Sam projekt dotyczy zagospodarowania istniejącego boiska sportowego przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie i utworzenia centrum rekreacyjno-wypoczynkowego. W przypadku rezerwy finansowej po zakończonej procedurze przetargowej na realizację tego zadania, do budżetu Gminy i Miasta Witkowo w 2018 r. zostanie również wpisane zadanie, związane z zakupem kamery termowizyjnej dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, które w głosowaniu mieszkańców zajęło drugie miejsce.

Budżet Obywatelski – wyniki głosowania!

Jesteś tutaj Budżet Obywatelski – wyniki głosowania!