Ogłoszenie

Drukuj

W związku z trwającymi pracami Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu dot. ograniczenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie województwa wielkopolskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazywanie, wg poniższego wzoru, informacji w zakresie planowanej w najbliższych latach w Państwa gospodarstwach domowych wymiany starych kotłów węglowych na ogrzewanie gazowe, na kotły zasilane olejem opałowym, kotły węglowe spełniające wymogi wysokiej klasy lub ogrzewanie elektryczne oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Pozyskane dane zostaną przekazane zbiorczo z terenu całej gminy Witkowo do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wyłącznie na potrzeby prowadzonych prac.

Celem pozyskanych informacji jest wstępne oszacowanie w województwie wielkopolskim potrzeb i kosztów w zakresie wymiany instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych.

Mając na uwadze ważną dla zdrowia mieszkańców ochronę powietrza atmosferycznego, proszę o rzetelne przekazywanie informacji w powyższym zakresie.

Informacje proszę przekazywać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. Nr 15, telefonicznie pod nr tel. (61) 477 81 94 w. 13 lub za pośrednictwem kurend dostarczonych przez Sołtysów na terenach wiejskich w terminie do 9 czerwca 2017 roku.

Ankieta plik do pobrania (PDF)

Adres posesji

Wymiana starego kotła na ogrzewanie gazowe

Wymiana starego kotła na nowy kocioł zasilany olejem opałowym, nowy kocioł węglowy spełniający wymogi klasy 5 wg polskiej normy lub ogrzewanie elektryczne

Termomodernizacja (ocieplenie ścian, stropu)

Ilość kotłów do wymiany

Łączna szacunkowa powierzchnia lokali [m2]

Ilość kotłów do wymiany

Łączna szacunkowa powierzchnia lokali [m2]

Ilość budynków mieszkalnych

Łączna szacunkowa powierzchnia lokali [m2]

/-/ Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

 

Jesteś tutaj Ogłoszenie