Obwieszczenie Burmistrza GiM Witkowo o okręgach wyborczych i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej