Nabór na zajęcia w sezonie 2021/2022

Zajęcia będą realizowane po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego zgodnie z regulaminem oksir witkowo.

 

Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszenia na zajęcia - dzieci -----> pobierz
  • karta zgłoszenia na zajęcia - dorośli ----->pobierz

Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją poniższych regulaminów:

  • regulamin zajęć oksir ---> zobacz
  • regulamin funkcjonowania oksir witkowo w trakcie pandemii wirusa covid-19 ---> zobacz

Wysokość opłat za zajęcia w oksir witkowo:

  • zarządzenie dyrektora oksir ---> zobacz