News

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Witkowo na lata 2018-2023

Print

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Witkowo” oraz konsultacjami społecznymi opracowanego dokumentu zapraszam Państwa do zapoznania się z jego treścią.

Dokument został zamieszczony na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo www.witkowo.pl, a jego wersja papierowa dostępna jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo w Biurze Informacji (parter).

Read more...

Noworoczne spotkanie Ochotniczych Straży Pożarnych

Print

osp1 220 stycznia w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne podsumowujące działalność Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie za rok 2017. W wydarzeniu udział wzięli działacze i strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu gnieźnieńskiego oraz zaproszeni goście: przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych oraz władz samorządowych.

Read more...

Gmina i Miasto Witkowo uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych

Print

Gmina i Miasto Witkowo uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych

Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.

Gmina i Miasto Witkowo uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS oraz WebPOS Paybynet.

W Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie w Referacie Spraw Obywatelskich i w Referacie Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg uruchomione zostały terminale płatnicze, za pomocą których można dokonywać płatności opłat skarbowych kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej.

Akceptowane są płatności z wykorzystaniem kart płatniczych VISA, Master Card oraz płatności mobilne BLIK.

Dokonywanie przez Państwa opłat skarbowych w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas i zwiększy bezpieczeństwo transakcji.

Klienci urzędu, dokonujący płatności opłat skarbowych w formie bezgotówkowej kartą lub telefonem nie będą ponosić opłat (prowizji) za dokonanie transakcji.

Ogłoszenie

Print

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie zatrudni pracownika w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie na zastępstwo - stanowisko ds. Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, podatku VAT i windykacji dochodów z mienia gminy.

(umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu – art.16 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm., niniejsze postępowanie nie stanowi naboru w rozumieniu przytoczonej ustawy).

Read more...

Kolejny rekord WOŚP w Witkowie

Print

wośp1 2Jak co roku, zagrała w Witkowie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Witkowscy wolontariusze od wczesnych godzin porannych wyruszyli na kwestę, zbierając pieniądze na sprzęt dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.
Oficjalnego otwarcia 26. Finału WOŚP dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, który powitał przybyłych mieszkańców.

Read more...

WOŚP 2018-001

Page 4 of 167

Gallery

Jesteś tutaj Strona główna