Inwestycje drogowe na terenie gminy Witkowo

Print

W ostatnich dniach na terenie gminy Witkowo odbyły się odbiory inwestycji drogowych, zaplanowanych w tegorocznym Budżecie. Zmodernizowane zostały drogi gminne w miejscowości: Małachowo-Wierzbiczany, Ćwierdzin, Gaj oraz Witkówko.

inwestycje 1

inwestycje 2inwestycje 3
W miejscowości Małachowo-Wierzbiczany i Ćwierdzin prace polegały na wykonaniu korytowania pod konstrukcję jezdni, wykonano także podbudowę z kruszywa łamanego twardego oraz ułożono nawierzchnię asfaltową w dwóch warstwach na łączną grubość 7 cm. Uzupełniono również oznakowanie pionowe i odtworzono przepust pod drogą.
W Małachowie-Szemborowice poszerzono drogę prowadzącą do zlokalizowanych tam posesji. W najbliższym czasie zostanie ona dodatkowo odpowiednio oznakowana.

inwestycje 4

Prace w miejscowości Gaj polegały z kolei na przebudowie drogi. W zakres zadania wchodziło także wzmocnienie istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
W miejscowości Witkówko wydłużono natomiast ciąg pieszy. Wykonano również koryta na głębokość 30 cm wraz z ich profilowaniem i zagęszczeniem. Przygotowano także podbudowy z kruszywa łamanego twardego, wykonano nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz oznakowanie poziome i pionowe.
Głównym celem w/w inwestycji jest m.in. poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy.

inwestycje 5

inwestycje 7
W odbiorach tych inwestycji udział wzięli: Burmistrz Gminy i Miasto Witkowo – Marian Gadziński jego Zastępca – Łukasz Scheffs, Radni Rady Miejskiej: Grzegorz Kaźmierczak, Ireneusz Kwapich oraz Marek Wiatrowski, a także Sołtysi sołectw objętych planowanymi zadaniami.
Wykonawcą całości prac był Zakład Drogowo Transportowy – Sławomir Begier z Nekli. Koszt zrealizowanych inwestycji opiewa na łączną kwotę ok. 520 tys.

Gallery

Jesteś tutaj Inwestycje drogowe na terenie gminy Witkowo