Działalność profilaktyczna i pomocowa

Godziny funkcjonowania świetlic środowiskowych z elementami profilaktyki

Print

1. SZKOŁA PODSTAWOWA im. Lotnictwa Polskiego w WITKOWIE

 • OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU w godz.15,00 - 17,00
 • PIĄTEK w godz.14,00 - 16,00

2. SZKOŁA PODSTAWOWA im. Adama Borysa w WITKOWIE

 • OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godz.15,00 - 17,00

3. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY w MIELŻYNIE

 • PONIEDZIAŁEK w godz. 12,00 - 16,00
 • CZWARTEK w godz. 14,50 - 15,50
 • PIĄTEK w godz. 14,50 - 15,50

 DYŻUR PSYCHOLOGA :

 •  ŚRODA w godz. 15,00 - 17,00

Punkt Konsultacyjny Terapii Uzależnień

Print

Punkt Konsultacyjny Terapii Uzależnień w 2017 roku czynny (co drugi wtorek miesiąca) w godzinach 15,30 - 18,30, Witkowo, ul. Polna 4 (budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

10 - 24 - 31 : STYCZEŃ

7 - 21 : LUTY

7 - 21 : MARZEC

4 - 18 : KWIECIEŃ

9 - 23 : MAJ

6 - 20 : CZERWIEC

18 : LIPIEC

1 - 15 : SIERPIEŃ

9 - 19 : WRZESIEŃ

3 - 17 : PAŹDZIERNIK

7 - 21 : LISTOPAD

5 - 19 : GRUDZIEŃ

 

Bezpłatna pomoc prawna

Print

Informujemy, że od 4 stycznia 2016 roku w naszym mieście funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Punkt pomocy prowadzony jest przez Stowarzyszenie Światowid Uprawnieni mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatną pomoc adwokatów oraz radców prawnych.

Otwarcie punktów bezpłatnej pomocy prawnej w Witkowie jest rezultatem wejścia w życie ustawy, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W naszym mieście punkt darmowej pomocy prawnej znajduje się w budynku przy ul. Sportowej 15 (świetlica terapeutyczna). Z usług adwokatów i radców prawnych można skorzystać od poniedziałku do piątku, w następujących godzinach:

Poniedziałek od  godz. 14:00 - 18:00

Wtorek od godz. 14:00 - 18:00

Środa od godz. 13:00 - 17:00

Czwartek od godz. 14:00 - 18:00

Piątek od godz. 14:00 - 18:00

Do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej uprawnieni są:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy; przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej; prawa cywilnego; spraw karnych; spraw administracyjnych; ubezpieczenia społecznego; spraw rodzinnych; prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc prawna polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Pomoc psychologa

Print

Działając w imieniu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuję, że z dniem 25 września 2017 roku uczniowie i ich rodziny z problemem uzależnień mogą skorzystać z pomocy psychologicznej.

Ustala się następujące miejsca i terminy udzielanych porad :

- Budynek Oświatowy Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 (I piętro-gabinet pielęgniarki)

- szkoły podstawowe i gimnazjalne -w każdy poniedziałek, w godz.16,00 - 18,00

- Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej 14 (parter, pokój - psychologa szkoły)

 - szkoły podstawowe - w każdy wtorek, w godz. 15,00 - 17,00

Burmistrz Gminy i Miasta
Marian Gadziński

Ośrodek Terapeutyczny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

Print

Ośrodek Terapeutyczny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie czynny jest w godz. 9:00 - 21:00.

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne "PROMYK" w Gnieźnie koło w Witkowie

 • wtorek 9:00 - 13:00
 • piątek 9:00 - 13:00


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Witkowie

 • środa 9:00 - 13:00
 • poniedziałek 9:00 - 13:00


Koło Hafciarskie "RÓŻE"

 • czwartek 9:00 - 13:00


"Grupa Wsparcia AA"

 • poniedziałek 18:00 - 21:00
 • czwartek 18:00 - 21:00


"Warmińsko - mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny Koło w Witkowie"

 • czwartek 13:00 - 14:00 (w 3-ci czwartek miesiąca)


Dyżur interwencyjno - wspierający dla osób z problemem alkoholowym

 • wtorek 18:00 - 19:00 (w 1-szy i 3-ci wtorek miesiąca)


Zajęcia grupy socjoterapeutycznej

 • środa 18:00 - 21:00

Gallery

Jesteś tutaj Działalność profilaktyczna i pomocowa