Budżet Obywatelski w Witkowie

Print

Rusza pierwsza edycja budżetu obywatelskiego. Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo będę realizowane w 2018 roku. Na realizację zadań własnych Gminy wskazanych przez mieszkańców przeznaczona została kwota 100 000 złotych. Propozycje zdań do realizacji zgłaszać mogą osoby fizyczne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, grupy osób. Każdy projekt musi zdobyć poparcie 15 mieszkańców, zawierać opis zadania, przybliżony kosztorys i lokalizację, ponieważ uwzględniane będą jedynie zadania inwestycyjne.

Budżet Obywatelski w Witkowie

Propozycje zadań zostaną zweryfikowane przez merytorycznych pracowników Urzędu, a gotowa lista projektów zostanie poddana pod głosowanie. Ważne jest to, że zarówno zgłaszać projekty, jak i brać udział w głosowaniu mogą zameldowani mieszkańcy Gminy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 16 lat. Szczegółowe informacje dotyczące całej procedury związanej z budżetem obywatelskim znajdują się poniżej. Dodatkowo publikujemy harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

 

HARMONOGRAM

 

Lp.

Wyszczególnienie

Termin realizacji

1.

Kampania informacyjna

Od 20 czerwca 2017 r. przez cały czas trwania Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok

2.

Zgłaszanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok

Od 10 lipca do 1 września 2017 r.

4.

Weryfikacja złożonych wniosków przez powołany Zespół Programowy do obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok

Do 15 września 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację

Do 30 września 2017 r.

6.

Głosowanie

Od 2 października do 16 października 2017 r.

7.

Planowane ogłoszenie wyników

Do 20 października 2017 r.

8.

Wpisanie zwycięskich zadań do projektu Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na rok 2018

Do 15 listopada 2017 r.

 

Gallery

Jesteś tutaj Harmonogram