OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 3 września 2019 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie
zarządzonych na dzień 6 października 2019 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 6 października 2019 r.

Okręg wyborczy Nr 3

 

1.

ŚREDZIŃSKI Krzysztof, lat 46, zam. Małachowo Wierzbiczany,

zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY WITKOWO - Lista nr 1

 
 

2.

KUCZYŃSKI Marek, lat 35, zam. Małachowo-Wierzbiczany,

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO - Lista nr 2

 
 

3.

GRABOWSKA Elżbieta Maria, lat 54, zam. Małachowo Złych Miejsc,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY - Lista nr 3

 
 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

/-/ Krystyna Mietlicka