OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

z dnia 3 września 2019 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 6 października 2019 r.

                   

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 6 października 2019 r.

Listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym przyznano następujące numery:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY WITKOWO

2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO

3

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

/-/ Krystyna Mietlicka