POSTANOWIENIE

 Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 6 października 2019 r., powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Witkowie, z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo,

w składzie:

1.

Krystyna Mietlicka, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO, zam. Małachowo-Złych Miejsc

2.

Anna Jędrzejczak, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

3.

Karol Blaszyński, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Malenin

4.

Wiesława Chmiel, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO (uzupełnienie składu), zam. Ćwierdzin

5.

Magdalena Chołodecka, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY, zam. Witkowo

6.

Marcin Kotowski, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Ruchocinek

7.

Urszula Pankowska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY, zam. Małachowo-Złych Miejsc

8.

Joanna Rurek, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

9.

Anna Woźniak, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY WITKOWO, zam. Wiekowo

§ 2.

Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Koninie II

Paweł Myśliński