Uchwała Nr 3

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie terminu dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych na dzień 6 października 2019 r.

Na podstawie art. 180 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 poz.684 ze zm.)

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie pełnić będzie dyżury w dniach:

30.08.2019 r. (piątek) od 15:00 do 20:00

02.09.2019 r. (poniedziałek) od 15:00 do 24:00

 

Dyżury pełnione będą w siedzibie Miejskiej Komisja Wyborczej w Witkowie w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie,  ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie


/-/ Krystyna Mietlicka