KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku 2017