POSTANOWIENIE NR 90/2020

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, powiatu słupeckiego, powiatu średzkiego, powiatu śremskiego, powiatu wrzesińskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 261 do postanowienia.

§2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II

Paweł Myśliński

 

Załącznik nr 83

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo:

1.

Krzysztof Grzegorz Bykowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Jaworowo

2.

Marietta Janicka, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

3.

Kuba Kubasik, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Gaj

4.

Klaudia Weronika Łachowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI (uzupełnienie składu), zam. Gniezno

5.

Barbara Rakowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Witkowo

6.

Justyna Anna Roszyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Witkowo

7.

Kacper Warda, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

8.

Anna Wierzba-Roszkowiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Witkowo

9.

Przemysław Hubert Witczak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

 

Załącznik nr 84

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo:

1.

Krystyna Bieniara, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Witkowo

2.

Grażyna Flicińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Małachowo Wierzbiczany

3.

Anna Hernacka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI (uzupełnienie składu), zam. Września

4.

Łukasz Hernacki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI (uzupełnienie składu), zam. Września

5.

Emilia Jastrzębska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Sędziwojewo

6.

Danuta Marianna Rabiega, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Małachowo Złych Miejsc

7.

Danuta Wacława Stefańska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Witkowo

8.

Michał Szkudlarek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

9.

Małgorzata Monika Zakrzewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 85

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo:

1.

Janina Barbara Burzyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Witkowo

2.

Krzysztof Foremski, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Małachowo-Kępe

3.

Michał Frańczak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

4.

Marlena Magdalena Kryszak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Witkowo

5.

Kinga Kubasik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Gaj

6.

Joanna Lisiecka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Gniezno

7.

Iwona Mikłasz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Małachowo-Wierzbiczany

8.

Ilona Rozalia Musidlak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Witkowo

9.

Krystyna Ratajczyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

 

Załącznik nr 86

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica Wiejska w Sokołowie, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo:

1.

Bartosz Krzysztof Bekas, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

2.

Jaromir Kazimierz Grzechowiak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

3.

Agnieszka Joanna Jaroszewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Witkowo

4.

Marcin Kotowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Ruchocinek

5.

Dawid Jan Michalczak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Gniezno

6.

Krystyna Nowaczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Skorzęcin

7.

Marta Pawłowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Sokołowo

 

Załącznik nr 87

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo:

1.

Elżbieta Alina Banasik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Witkowo

2.

Izabela Czaplicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Witkowo

3.

Iwona Magdalena Mikołajewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Ruchocinek

4.

Łucja Mikołajewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Ruchocinek

5.

Monika Peszka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Ruchocinek

6.

Irena Skoczylas, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Witkowo

7.

Aleksandra Wiatrowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Małachowo-Wierzbiczany

 

Załącznik nr 88

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo:

1.

Kajetan Deskowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Witkowo

2.

Judyta Maria Jędrzejczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

3.

Urszula Anna Kąpiela, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Ruchocinek

4.

Arkadiusz Tomasz Kłysz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Brzozówiec

5.

Julia Maria Muszyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Witkowo

6.

Łukasz Artur Paluch, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Gorzykowo

7.

Wiesława Anna Papiewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 89

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo:

1.

Arleta Maria Bekas, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Witkowo

2.

Magdalena Jałoszyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Mielżyn

3.

Julia Musidlak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

4.

Janusz Marek Siewka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

5.

Kamilla Maria Sikorska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Mielżyn

6.

Paulina Sikorska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Witkowo

7.

Gabriela Szeszycka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Mielżyn

8.

Monika Justyna Wawrzyniak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Mielżyn

 

Załącznik nr 90

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo:

1.

Damian Chyblewski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

2.

Lidia Marta Czerniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Niechanowo

3.

Jakub Michał Drzewiecki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Witkowo

4.

Wiktoria Franczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Ruchocin

5.

Anna Anita Frańczak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

6.

Mikołaj Maciej Michalski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

7.

Paulina Pietrowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

8.

Paweł Piniarski, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

9.

Danuta Maria Rakowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 91

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo:

1.

Dominika Bartczak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

2.

Renata Agnieszka Chmielewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Witkowo

3.

Bartosz Wojciech Frańczak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

4.

Żaneta Monika Krawczyk-Bombel, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Trzemeszno

5.

Magdalena Liszewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

6.

Paulina Malawko, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

7.

Kamilla Małecka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Witkowo

8.

Dominika Nowaczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Witkowo

9.

Witold Henryk Ziółkowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 92

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo:

1.

Radosław Zefiryn Grzybowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Ruchocinek

2.

Aleks Jędrzej Kwapich, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Witkowo

3.

Monika Matuszak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Witkowo

4.

Karolina Nowicka, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

5.

Bernadeta Danuta Przybylska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witkowo

6.

Janina Kazimiera Szczepańska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Witkowo

7.

Krzysztof Średziński, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Małachowo Wierzbiczany