PROTOKÓŁ

z losowania składu obwodowej komisji wyborczej

 

W dniu 19.09.2019 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie przeprowadzono losowanie składu obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Osoby przeprowadzające losowanie:

Piotr Ptolemeusz MALACH – urzędnik wyborczy

Ilona Wasiewicz-Majchrzak – inspektor

 1. Losowanie składu: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

Adres siedziby: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo

Liczba kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie: 9 (na 3 miejsca)

na podstawie § 14 ust. 1 uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania  utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 267 z późn. zm.).

 1. Wyniki przeprowadzonego losowania:

1) Iwona MALINOWSKA (KOMITET WYBORCZY PSL)

2) Bernadeta Danuta PRZYBYLSKA (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

3) Justyna RADECKA (KOMITET WYBORCZY PSL)

Podpis/y osoby/ób przeprowadzającej/ych losowanie:

/-/ Piotr Malach

 /-/ Ilona Wasiewicz-Majchrzak

 

PROTOKÓŁ

z losowania składu obwodowej komisji wyborczej

 

W dniu 19.09.2019 r. o godz. 9:02 w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie przeprowadzono losowanie składu obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Osoby przeprowadzające losowanie:

Piotr Ptolemeusz MALACH – urzędnik wyborczy

Ilona Wasiewicz-Majchrzak – inspektor

 1. Losowanie składu: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

Adres siedziby: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo

Liczba kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie: 6 (na 3 miejsca)

na podstawie § 14 ust. 1 uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania  utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 267 z późn. zm.).

 1. Wyniki przeprowadzonego losowania:

1) Damian CHYBLEWSKI (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

2) Paulina MACHIŃSKA (KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW)

3) Piotr Błażej SAŁAMACHA (KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW)

Podpis/y osoby/ób przeprowadzającej/ych losowanie:

Piotr Malach

 Ilona Wasiewicz-Majchrzak

 

PROTOKÓŁ

z losowania składu obwodowej komisji wyborczej

 

W dniu 19.09.2019 r. o godz. 9:04 w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie przeprowadzono losowanie składu obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Osoby przeprowadzające losowanie:

Piotr Ptolemeusz MALACH – urzędnik wyborczy

Ilona Wasiewicz-Majchrzak – inspektor

 1. Losowanie składu: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

Adres siedziby: Urząd Gminy i Miasta, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

Liczba kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie: 4 (na 3 miejsca)

na podstawie § 14 ust. 1 uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania  utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 267 z późn. zm.).

 1. Wyniki przeprowadzonego losowania:

1) Inga Maria KUCZYŃSKA (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

2) Aleksandra MARCINIAK (KOMITET WYBORCZY PSL)

3) Łukasz Artur PALUCH (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

Podpis/y osoby/ób przeprowadzającej/ych losowanie:

/-/ Piotr Malach

 /-/ Ilona Wasiewicz-Majchrzak

 

PROTOKÓŁ

z losowania składu obwodowej komisji wyborczej

 

W dniu 19.09.2019 r. o godz. 9:06 w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie przeprowadzono losowanie składu obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Osoby przeprowadzające losowanie:

Piotr Ptolemeusz MALACH – urzędnik wyborczy

Ilona Wasiewicz-Majchrzak – inspektor

 1. Losowanie składu: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

Adres siedziby: Świetlica Wiejska, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo

Liczba kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie: 5 (na 2 miejsca)

na podstawie § 14 ust. 1 uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania  utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 267 z późn. zm.).

 1. Wyniki przeprowadzonego losowania:

1) Izabela KOBIELSKA (KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW)

2) Agnieszka KOŁODZIEJEK (KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW)

Podpis/y osoby/ób przeprowadzającej/ych losowanie:

/-/ Piotr Malach

 /-/ Ilona Wasiewicz-Majchrzak

 

PROTOKÓŁ

z losowania składu obwodowej komisji wyborczej

 

W dniu 19.09.2019 r. o godz. 9:08 w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie przeprowadzono losowanie składu obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Osoby przeprowadzające losowanie:

Piotr Ptolemeusz MALACH – urzędnik wyborczy

Ilona Wasiewicz-Majchrzak – inspektor

 1. Losowanie składu: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

Adres siedziby: Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo

Liczba kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie: 7 (na 3 miejsca)

na podstawie § 14 ust. 1 uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania  utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 267 z późn. zm.).

 1. Wyniki przeprowadzonego losowania:

1) Jacek Tomasz BRUCH (KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ)

2) Ewa GRONOWICZ (KOMITET WYBORCZY PSL)

3) Syntia Sara TESSA (KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW)

Podpis/y osoby/ób przeprowadzającej/ych losowanie:

/-/ Piotr Malach

 /-/ Ilona Wasiewicz-Majchrzak

 

PROTOKÓŁ

z losowania składu obwodowej komisji wyborczej

 

W dniu 19.09.2019 r. o godz. 9:10 w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie przeprowadzono losowanie składu obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Osoby przeprowadzające losowanie:

Piotr Ptolemeusz MALACH – urzędnik wyborczy

Ilona Wasiewicz-Majchrzak – inspektor

 1. Losowanie składu: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6

Adres siedziby: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo

Liczba kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie: 3 (na 1 miejsce)

na podstawie § 14 ust. 1 uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania  utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 267 z późn. zm.).

 1. Wyniki przeprowadzonego losowania:

1) Izabela SZCZEŚNIAK (KOMITET WYBORCZY PSL)

Podpis/y osoby/ób przeprowadzającej/ych losowanie:

/-/ Piotr Malach

 /-/ Ilona Wasiewicz-Majchrzak

 

PROTOKÓŁ

z losowania składu obwodowej komisji wyborczej

 

W dniu 19.09.2019 r. o godz. 9:12 w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie przeprowadzono losowanie składu obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Osoby przeprowadzające losowanie:

Piotr Ptolemeusz MALACH – urzędnik wyborczy

Ilona Wasiewicz-Majchrzak – inspektor

 1. Losowanie składu: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7

Adres siedziby: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo

Liczba kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie: 9 (na 3 miejsca)

na podstawie § 14 ust. 1 uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania  utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 267 z późn. zm.).

 1. Wyniki przeprowadzonego losowania:

1) Daria KUŁAGA (KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW)

2) Edyta MIETLICKA (KW AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW)

3) Daria Maria WOŹNICKA-ZAWAL (KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ)

Podpis/y osoby/ób przeprowadzającej/ych losowanie:

/-/ Piotr Malach

 /-/ Ilona Wasiewicz-Majchrzak

 

PROTOKÓŁ

z losowania składu obwodowej komisji wyborczej

 

W dniu 19.09.2019 r. o godz. 9:14 w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie przeprowadzono losowanie składu obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Osoby przeprowadzające losowanie:

Piotr Ptolemeusz MALACH – urzędnik wyborczy

Ilona Wasiewicz-Majchrzak – inspektor

 1. Losowanie składu: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8

Adres siedziby: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo

Liczba kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie: 4 (na 3 miejsca)

na podstawie § 14 ust. 1 uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania  utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 267 z późn. zm.).

 1. Wyniki przeprowadzonego losowania:

1) Monika Karolina KRALL (KOMITET WYBORCZY PSL)

2) Bartosz Zenon RADACZ (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

3) Magdalena TYCZKA (KOMITET WYBORCZY PSL)

Podpis/y osoby/ób przeprowadzającej/ych losowanie:

/-/ Piotr Malach

 /-/ Ilona Wasiewicz-Majchrzak

 

PROTOKÓŁ

z losowania składu obwodowej komisji wyborczej

 

W dniu 19.09.2019 r. o godz. 9:16 w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie przeprowadzono losowanie składu obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Osoby przeprowadzające losowanie:

Piotr Ptolemeusz MALACH – urzędnik wyborczy

Ilona Wasiewicz-Majchrzak – inspektor

 1. Losowanie składu: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9

Adres siedziby: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo

Liczba kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie: 6 (na 3 miejsca)

na podstawie § 14 ust. 1 uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania  utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 267 z późn. zm.).

 1. Wyniki przeprowadzonego losowania:

1) Beata Agnieszka DŻYGAŁA (KOMITET WYBORCZY PSL)

2) Joanna Maria MARKIEWICZ (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

3) Justyna RADACZ (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

Podpis/y osoby/ób przeprowadzającej/ych losowanie:

/-/ Piotr Malach

 /-/ Ilona Wasiewicz-Majchrzak

 

PROTOKÓŁ

z losowania składu obwodowej komisji wyborczej

 

W dniu 19.09.2019 r. o godz. 9:18 w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie przeprowadzono losowanie składu obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Osoby przeprowadzające losowanie:

Piotr Ptolemeusz MALACH – urzędnik wyborczy

Ilona Wasiewicz-Majchrzak – inspektor

 1. Losowanie składu: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10

Adres siedziby: Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna, 62-230 Witkowo

Liczba kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie: 2 (na 1 miejsca)

na podstawie § 14 ust. 1 uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania  utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 267 z późn. zm.).

 1. Wyniki przeprowadzonego losowania:

1) Joanna Rurek KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Podpis/y osoby/ób przeprowadzającej/ych losowanie:

/-/ Piotr Malach

 /-/ Ilona Wasiewicz-Majchrzak