INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Witkowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dni 29.04.2019 r. do godz. 1430 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 5, 

- Nr 2, w liczbie 5, 

- Nr 3, w liczbie 5, 

- Nr 4, w liczbie 4, 

- Nr 5, w liczbie 6, 

- Nr 6, w liczbie 4, 

- Nr 7, w liczbie 5, 

- Nr 8, w liczbie 5, 

- Nr 9, w liczbie 7, 

- Nr 10, w liczbie 5, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 29.04.2019 r. o godz. 1500 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy w Koninie II

/-/ Paweł Myśliński