Trwa realizacja zadania pn. „Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Gorzykowo i Witkowo” związanego...

WFOŚiGW w Poznaniu

W lipcu 2018 r. zakończyła się ocena złożonego w marcu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...

„Mały Lotnik”

Trwa realizacja zadania pn. „W hołdzie Niepodległej” związanego z wykonaniem muralu „Mały Lotnik” na ścianie...

Ministerstwo Sprawiedliwości

W sierpniu 2018 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości złożono wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego...