WFOŚiGW w Poznaniu

W lipcu 2018 r. zakończyła się ocena złożonego w marcu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosku o udzielenie dotacji dla projektu pt.: „Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie i Skorzęcinie”. Zadanie dotyczyło zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla dwóch jednostek OSP w Witkowie i Skorzęcinie, w tym m.in.: specjalistycznej łodzi ratunkowej, przyczepy do transportu łodzi, kamizelek ratowniczych, szelek asekuracyjno-alpinistycznych oraz sprzętu hydraulicznego. Całkowita wartość projektu wynosiła ca 200 000,00 zł, kwota dotacji stanowiła 95% wartości zadania. Ze względu na przyznanie przez Zarząd Funduszu kwoty 30 000,00 zł zmieniono zakres rzeczowy zadania, który w chwili obecnej obejmuje zakup specjalistycznej łodzi wraz z przyczepą dla OSP Witkowo. Trwa przygotowywanie dokumentacji do podpisania umowy o przyznanie dotacji. Dostawcą sprzętu jest firma „Sorba” ze Skwierzyny za kwotę 89 979,00 zł brutto. Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniesie 13 182,00 zł. Termin realizacji tego zadania zaplanowano na 20 listopada 2018 r.