Harmonogram zebrań wiejskich - Fundusz Sołecki na 2019 rok

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego...

w img 2291

5  września br. odbyła się X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

Rada podjęła następujące uchwały:

– uchwałę Nr X/80/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Witkowo, jako...

w boys 286245 1920

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Witkowo przystąpiło do nauki 1770 przedszkolaków/uczniów.

Szkoły Podstawowe – 1164,

Przedszkola Publiczne – 352,

Przedszkola Niepubliczne – 221,

Niepubliczna...

umowa31082019 03

Gmina i Miasto Witkowo znalazła się w gronie 13 samorządów z Wielkopolski, które podpisały umowy na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów...

w img 2245

1 września 2019 r. przypadła 80. rocznica wybuchu II wojny światowej.

W 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granice Polski. O godz. 4.45 pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Wojskowej Składnicy...

Budowa drogi dla rowerów Witkowo-Kołaczkowo

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podpisał z Burmistrzem Marianem Gadzińskim umowę na wsparcie inwestycji przeznaczonej do realizacji w ramach Wielkopolskiego...

ugim witkowo 2019

Informujemy, że z dniem 2 września 2019 r. Urząd Gminy i Miasta w Witkowie będzie czynny w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od godz. 7.30 do 15.30.

w img 0145

W związku z realizacją projektu pt. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Witkowo, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych o konieczności przestrzegania obowiązujących zasad segregacji.

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Zasady segregacji odpadów komunalnych

w img 1272

Tegoroczne obchody Dożynkowe rozpoczął Koncert Cleo, który był najbardziej wyczekiwanym punktem tegorocznego Dożynek 2019. Świetnie bawili się nie tylko mieszkańcy gminy Witkowo, ale także przyjezdni gości.

...

w awans1 2

22 sierpnia 2019 r. odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego złożyły 2...

WITKOWO PAMIĘTA!

W zawiązku z przypadającym na dzień 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego  -  Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej władze samorządowe Gminy i Miasta Witkowo przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich...