Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Informujemy, że od dnia 7.09.2020 r. nastąpi zmiana godzin funkcjonowania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działającego w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie w sali nr 1.

Punkt będzie czynny w poniedziałki w godz...

1 września – 81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez Niemcy, a kilkanaście dni później 17 września przez Związek Sowiecki. Rozpoczęła się II wojna światowa.

Wojska niemieckie uderzyły na Polskę. 1...

Zaproszenie na nieodpłatne szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Witkowo oraz...

solidarnosc 2020s

31 sierpnia obchodzony jest Dzień Solidarności i Wolności, polskie święto państwowe, obchodzone w rocznicę podpisania w Gdańsku porozumień sierpniowych. Ustanowione przez Sejm RP w dniu 27 lipca...

w dsc 7607

Dożynki jako uroczystość o wieloletniej tradycji są symbolem szacunku dla trudnej pracy rolnika i osób pracujących na rzecz rolnictwa. Stanowią  one wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Dożynkowe święto...

Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych

27 sierpnia br. w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowych, podczas którego uczestniczono w wideokonferencji zorganizowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora...

Modernizacja i rozbudowa budynków przy OSP Witkowo

W ostatnich dniach rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie części budynku przy ul. Nowej w Witkowie wraz z budową instalacji gazowej.

W nowoprojektowanych pomieszczeniach przy...

Powszechny Spis Rolny 2020 – pracujący w rolnictwie

Szacuje się, że w polskie rolnictwo skupia ok. 10,5% pracujących. To jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej, wyższe osiągają tylko takie kraje, jak Rumunia, Bułgaria, Chorwacja i Grecja. W najbogatszych...

Awans zawodowy nauczycieli

19 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego złożyła Pani...

100. rocznica Bitwy Warszawskiej

15 sierpnia obchodziliśmy rocznicę zwycięskiej bitwy w wojnie polsko-bolszewickiej, która zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i uratowała Europę przed komunizmem. Bitwę Warszawską uznano jako 18...

Harmonogram zebrań wiejskich - Fundusz Sołecki na 2021 rok.

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego...

Poprawa bezpieczeństwa na kolejnych przejściach dal pieszych

Wzorem lat poprzednich i w tym roku następne przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. Mowa tu o przejściach zlokalizowanych przy ulicy Dębińskiej, Powstańców Wlkp. oraz Czerniejewskiej. Można już tam zauważyć nowe...