w umowa

18 listopada br. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński podpisał umowę z Michałem Szewczykiem – właścicielem firmy PRDI UNIDROMEX Michał Szewczyk na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych – wykonanie nakładek asfaltowych w Witkowie przy ul. Sportowej, Łąkowej, Żwirki i Wigury oraz w Ćwierdzinie". Zadanie przewiduje ułożenie nowego dywanika asfaltowego na ww. drogach. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 219 174,00 zł. Czas na realizację zadania 30 dni od podpisania umowy.