Wybrany pupil w konkursie na „Najsympatyczniejszego Pupila w Gminie Witkowo” to suczka MIJA w wieku 1,5 roku, rasa: Szpic miniaturowy Pomerania. Pies mieszka w Witkowie, a jego opiekunem jest Pani Agata Sobczyk.

Najsympatyczniejszy Pupil w Gminie Witkowo

Całość funduszy przeznaczonych na nagrodę Państwo Sobczyk przekazują na rzecz kotów wolnożyjących w Witkowie.

PUPILA wybrała klasa 7d ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej.