30 października Marek Wiatrowski – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo wraz z Radnymi Rady Miejskiej – Piotrem Jóźwikiem i Pawłem Roszykiem, dokonał odbioru zadania pod nazwą „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza w Witkowie”.

Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza w Witkowie

Wykonawcą  był Zakład Architektury Zieleni „Ogrody Bugała” z Dolska za kwotę 126.417,13 zł brutto. W ramach zadania wykonano prace ogrodnicze i pielęgnacyjne zieleni, wykonano ciąg komunikacyjny z nawierzchni mineralnej, roboty związane z renowacją ogrodzenia, zamontowano ławki, kosze na śmieci i urządzenia zabawowe.

Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza w Witkowie

Był to 1 etap inwestycji na tym terenie. Obecnie trwają prace związane z realizacją projektu Otwarta Strefa Aktywności, w ramach którego do końca listopada zostanie wykonana siłownia zewnętrzna oraz zamontowane zostaną urządzenia sprawnościowe na placu zabaw, utwardzony ciąg komunikacyjny. Ponadto planuje się nasadzenia roślin.