Uroczystość ślubowania nauczycieli mianowanych odbyła się 15 października br. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w obecności Burmistrza Gminy i Miasta – Mariana Gadzińskiego.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – Tak mi dopomóż Bóg.” - takie ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy w sierpniu br. pomyślnie zdali egzamin na stopień  nauczyciela mianowanego.
Są to: Pani Marta Fischer – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, Pani Dagmara Skrzypska – nauczyciel Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie.

Ślubowanie nauczycieli mianowanych

W okolicznościowym spotkaniu uczestniczyli także: Marek Wiatrowski – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, Marian Łukowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, Ewa Skrzypska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie oraz Agnieszka Maciejewska – podinspektor ds. oświaty Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.