W dniu dzisiejszym poznaliśmy oficjalne wyniki głosowania prowadzonego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przypomnijmy, że w głosowaniu, które trwało od 23 września do 8 października 2019 r. udział wzięło 6 propozycji zadań.

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok – wyniki głosowania!

W dniach od 9 do 14 października br. Zespół Programowy do obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok dokonał sprawdzenia poprawności i przeliczenia oddanych głosów.

Podczas spotkania Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo pogratulował wszystkim Wnioskodawcom pomysłów i podkreślił, że dzięki ich zaangażowaniu kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Gminie Witkowo zakończyła się sukcesem.

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok – wyniki głosowania!

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok – wyniki głosowania!

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok – wyniki głosowania!

W dalszej części spotkania szczególne podziękowania skierował do Autora zwycięskiego projektu, który zdobył największą liczbę głosów.

Wnioskodawcą tego projektu jest Paweł Szymański z Witkowa. Zwycięskie zadanie zostanie wpisane do projektu Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok.

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok – wyniki głosowania!

Sam projekt obejmuje urządzenie tężni solankowej i stworzenie strefy relaksu dla mieszkańców i turystów. Instalacja tężni będzie się składała z trzech podstawowych elementów:

- instalacji hydraulicznej,

- instalacji elektrycznej,

- instalacji uzdatniania i dezynfekcji. Planowana lokalizacja tężni to teren przy ul. Słonecznej, w sąsiedztwie stawku „Kubuś”, a szacunkowy koszt tej inwestycji to ok. 100 000,00 zł.

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok – wyniki głosowania!

Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok – wyniki głosowania!

Protokół i wyniki głosowania.