Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich dotyczących Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.

Harmonogram zebrań wiejskich - Fundusz Sołecki na 2019 rok

Harmonogram zebrań wiejskich - Fundusz Sołecki na 2019 rok

L.p.

Sołectwo

Data, godzina

Miejsce zebrania

1.

Sokołowo

19.08.2019 r. (poniedziałek) Godz.16:30

Świetlica Wiejska w Sokołowie

2.

Małachowo Kępe

07.09.2019 r. (sobota) Godz.20:00

Świetlica Wiejska w Małachowie Kępym

3.

Czajki

11.09. 2019 r. (środa) Godz.16:30

Świetlica Wiejska w Jaworowie

4.

Jaworowo

11.09. 2019 r. (środa) Godz.17:00

Świetlica Wiejska w Jaworowie

5.

Odrowąż

11.09. 2019 r. (środa) Godz.18:00

Mieszkanie Sołtysa

6.

Chłądowo

11.09. 2019 r. (środa) Godz.19:00

Świetlica Wiejska w Chłądowie

7.

Piaski

12.09.2019 r. (czwartek) Godz.17:00

Świetlica Wiejska w Folwarku

8.

Folwark

12.09.2019 r. (czwartek) Godz.18:00

Świetlica Wiejska w Folwarku

9.

Ćwierdzin

12.09.2019 r. (czwartek) Godz.19:00

Świetlica Wiejska w Ćwierdzinie

10.

Małachowo Szemborowice

13.09.2019 r. (piątek) Godz.19:00

Świetlica „Domowe Przysmaki”

11.

Ostrowite Prymasowskie

13.09.2019 r. (piątek) Godz.20:00

Świetlica Wiejska w Ostrowitym Prymasowskim

12.

Małachowo Wierzbiczany

16.09.2019 r. (poniedziałek) Godz.17:00

Świetlica Wiejska w Małachowie Złych Miejsc

13.

Małachowo Złych Miejsc

16.09. 2019 r. (poniedziałek) Godz.18:00

Świetlica Wiejska w Małachowie Złych Miejsc

14.

Witkówko

16.09. 2019 r. (poniedziałek) Godz.19:00

Mieszkanie Sołtysa

15.

Ruchocinek

18.09.2019 r. (środa) Godz.19:00

Świetlica Wiejska w Ruchocinku

16.

Gaj

20.09.2019 r. (piątek) Godz.17:30

Harcówka

17.

Skorzęcin

20.09.2019 r. (piątek) Godz.18:30

Świetlica Wiejska w Skorzęcinie

18.

Strzyżewo Witkowskie

20.09.2019 r. (piątek) Godz.19:00

Świetlica Wiejska w Strzyżewie Witkowskim

19.

Mąkownica

23.09.2019 r. (poniedziałek) Godz.18:00

Świetlica Wiejska w Mąkownicy

20.

Malenin

23.09.2019 r. (poniedziałek) Godz.19:00

Świetlica Wiejska w Maleninie

21.

Gorzykowo

23.09.2019 r. (poniedziałek) Godz.20:00

Świetlica Wiejska w Gorzykowie

22.

Dębina

24.09.2019 r. (wtorek) Godz.18:00

Mieszkanie Sołtysa

23.

Mielżyn

24.09.2019 r. (wtorek) Godz.19:00

Świetlica Wiejska w Mielżynie

24.

Ruchocin

24.09.2019 r. (wtorek) Godz.20:00

Świetlica Wiejska w Ruchocinie

25.

Kołaczkowo

25.09.2019 r. (środa) Godz.18:00

Świetlica Wiejska w Kołaczkowie

26.

Kamionka

25.09.2019 r. (środa) Godz.19:00

Świetlica Wiejska w Kamionce

27.

Wiekowo

26.09.2019 r. (czwartek) Godz.20:00

Świetlica Wiejska w Wiekowie