Gmina i Miasto Witkowo znalazła się w gronie 13 samorządów z Wielkopolski, które podpisały umowy na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

umowa31082019 03

31 sierpnia 2019 r. w Koninie Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo przy kontrasygnacie Haliny Rzepeckiej – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę ze Zbigniewem Hoffmannem – Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przewozów pasażerskich na terenie Gminy i Miasta Witkowo na trasie: Wiekowo – Małachowo-Złych Miejsc oraz Mielżyn – Witkowo i z powrotem.

umowa31082019 03

Operatorem na trasie Wiekowo – Małachowo-Złych Miejsc będzie spółka EUROMATPOL Sp. z o.o. z Budzisławia Kościelnego. Transport odbywał się będzie 4 razy dziennie od poniedziałku do piątku i jest częścią trasy Anastazewo-Gniezno. Przewoźnikiem na trasie Mielżyn – Witkowo jest firma AUTOBUSOWE USŁUGI PRZEWOZOWE „JAH” Janusz Mroziński z Mielżyna. Rozkład jazy przewiduje kursy 2 razy dziennie również w dni robocze.

umowa31082019 03

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zapewnia dofinansowanie na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Program, służy likwidacji problemu wykluczenia społecznego i redukcji tzw. białych plam komunikacyjnych. Dysponentem funduszu jest minister do spraw transportu, a jego obsługę będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.