Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu  na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi bezpłatne badania profilaktyczne dla Mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo.

Bezpłatne badania profilaktyczneRealizowane przez OPEN programy to:

  • Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego (badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn od 68 roku życia)
  • Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu moczowo - płciowego mężczyzn (badanie krwi na PSA dla mężczyzn od 50 roku życia)

SPOTKANIE EDUKACYJNE :

W dniu 11 WRZEŚNIA 2019 r. (ŚRODA) o godz. 11,50 w Sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul.Gnieźnieńska 1.

(podczas spotkania zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do samodzielnego przygotowania materiału do badania na krew utajoną w kale)

BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK :

w dniu 18 WRZEŚNIA 2019 r. (ŚRODA), w godz. 9,oo - 13,00 w Sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul.Gnieźnieńska 1.

Informacje dodatkowe:

  • na wszystkie badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości,
  • wyniki nieprawidłowe zostaną wysłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres,
  • zapisy przeprowadzane będą przez Urząd Gminy i Miasta Witkowo - osobiście - pokój nr 8 lub telefonicznie: 61-4777732 - 505352590.