12 lipca br. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński podpisał umowę z Zakładem Architektury Zieleni „Ogrody Bugała” z Dolska – wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację 1 etapu modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza w Witkowie.

w img 0228

Zakres prac obejmuje zagospodarowanie istniejącego terenu poprzez wykonanie prac przygotowawczych, ogrodniczych i pielęgnacyjnych zieleni, a także wykonanie nowego  trawnika, dokonanie nasadzeń materiału roślinnego, utwardzenie części terenu o nawierzchni mineralnej. Wykonawca będzie też realizował zakres prac budowlanych polegający na renowacji istniejącego ogrodzenia, dostawie i montażu urządzeń małej architektury – ławek parkowych i koszy na śmieci oraz urządzeń zabawowych – huśtawki na sprężynie (kiwak), piaskownicy i domku zabawowego z liczydłami na placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną. Termin zakończenia inwestycji to 31 październik br.