9 lipca br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się narada Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli, Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich oraz Prezesów Kółek Rolniczych.

dozynki 2019 spotkanie organizacyjne 1

Tematem spotkania były sprawy związane z akcją żniwną. Marek Biadasz – Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Witkowie przedstawił informację dotyczącą przygotowania Spółdzielni do kampanii żniwnej. Podobną informację dotyczącą przygotowania Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Witkowie do żniw omówił Kazimierz Zamiar – Prezes tej Spółdzielni.

Burmistrz Gminy i Miasta – Marian Gadziński zapoznał zebranych z realizowanymi i planowanymi w 2019 r. inwestycjami, a także omówiono sprawy związane z organizacją  Gminnych Dożynek – Witkowo 2019 r., które odbędą się 25 sierpnia na Stadionie Miejskim w Witkowie.

dozynki 2019 spotkanie organizacyjne 2

Sołtysi zapoznali się również z informacją na temat realizacji Funduszu Sołeckiego.

Ponadto Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo skierował słowa uznania i gratulacje dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Gorzykowa za zajęcie 1 miejsca w konkursie „Smaczki, smaki i przysmaki gnieźnieńskiej kuchni” za tzw. danie główne oraz 1 miejsce za przygotowanie i wystrój stoiska. Panie z KGW z Gorzykowa zajęły też 1 miejsce w półfinale V Edycji Konkursu Kulinarnego „Bitwa Regionów”. W związku z tym KGW z Gorzykowa reprezentować będzie nasze województwo na targach POL-AGRA w Poznaniu.

W trakcie spotkania Burmistrz poinformował również, o przyznanym wyróżnieniu dla Pani Gabrieli Szeszyckiej – Sołtys Sołectwa Mielżyn, która wzięła udział w VII Edycji konkursu pn.: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. W II kategorii – Najaktywniejszy mieszkaniec, zajęła I miejsce. Raz jeszcze gratulujemy.