Informuję producentów rolnych, w związku z komunikatami IUNG Puławy dotyczącymi zagrożenia suszą, w przypadku stwierdzenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych tym zjawiskiem konieczne jest zgłoszenie powstałych szkód w terminie umożliwiającym oszacowanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę Wielkopolskiego przed zbiorem upraw.

susza 2019

Wnioski o oszacowanie przedmiotowych strat można składać do dnia 31 lipca 2019 r. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie - biuro nr 6 i nr 26 oraz na stronie internetowej urzędu www.witkowo.pl/pliki/wniosek-susza-2019.doc.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich składanym do ARiMR.

Komunikaty dotyczące zagrożeń wystąpienia suszy dla poszczególnych kategorii gleb podawane są na bieżąco na stronie: www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3003103.

Wszelkie informacje dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl w zakładce „Sprawy” – Środowisko i Rolnictwo” – „Szkody w rolnictwie” – „Szkody w rolnictwie 2019”.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński