Program „Rodzina 500 +”

2 lipca br. w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył zespół z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oprócz ulotek dotyczących programu "Rodzina 500 +", broszurek i gadżetów, mieszkańcy mogli otrzymać odpowiedzi na zadawane pytania.