Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00

 

Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00 w Gminie Witkowo wyniosła 43,27%.

Liczba uprawnionych do głosowania 10710.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 4634.

 

Numer obwodu Liczba uprawnionych do głosowania

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania
(do godz. 17:00)

Frekwencja
(godz. 17:00)
1 1466 611 41,68%
2 1242 549 44,20%
3 1459 700 47,98%
4 673 304 45,17%
5 833 298 35,77%
6 700 292 41,71%
7 797 342 42,91%
8 1618 707 43,70%
9 1236 535 43,28%
10 686 296 43,15%
  10710 4634 43,27%

 

Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00 w Gminie Witkowo wyniosła 15,87%.

Liczba uprawnionych do głosowania 10709.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 1699.

 

Numer obwodu

Liczba uprawnionych do głosowania

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania
(do godz. 12:00)
Frekwencja
(godz. 12:00)
1 1465 222 15,15%
2 1242 213 17,15%
3 1459 252 17,27%
4 673 123 18,28%
5 833 141 16,93%
6 700 119 17,00%
7 797 86 10,79%
8 1618 271 16,75%
9 1236 153 12,38%
10 686 119 17,35%
  10709 1699  15,87%