Zapraszam mieszkańców gminy Witkowo na spotkanie informacyjne w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Termin: 15 października 2018 r. godz. 18.00

Miejsce: Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka przy ul. Jana Pawła II 3 w Witkowie.

Spotkanie organizowane jest na zlecenie Ministerstwa Środowiska, przez firmę BERM Spółka z .o.o. Spółka Komandytowa.

CZYSTE POWIETRZE

Program, którego realizację przewidziano na lata 2018 -2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Podczas spotkań zaprezentowane zostaną założenia Programu, omówione rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, a także przedstawiony sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński