Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy do uczestnictwa w projekcie „Cyfrowa Wielkopolska”.

Projekt obejmuje darmowe szkolenia komputerowe dla mieszkańców naszej Gminy w wieku 65+. Zajęcia grupowe na poziomie podstawowym obejmują łącznie 60 h szkoleniowych. Wstępnie termin realizacji kursu planowany jest na kwiecień 2021 r.

Projekt „Cyfrowa Wielkopolska”

cyfrowa wielkopolska logo

Projekt przyczyni się do zaktywizowania Seniorów w zakresie technologii informacyjnych. Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają tablety na własność (przy założeniu 80% obecności).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszam do zapisywania się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, telefonicznie pod numerem telefonu 61 4777734.

                                                                                             

Marian Gadziński

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo