25 marca br. odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz Raportu z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami.

sesja rm 2021.02.25 01

sesja rm 2021.02.25 01

Rada jednogłośnie podjęła następujące uchwały:

- uchwałę  Nr XXVII/222/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wyrażenia stanowiska na temat petycji dotyczącej szczepionek przeciw COVID 19;

- uchwałę  Nr XXVII/223/2021 w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2021 roku;

- uchwałę  Nr XXVII/224/2021 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Witkowie dotyczących przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych;

- uchwałę  Nr XXVII/225/2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;

- uchwałę  Nr XXVII/226 /2021 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasto Witkowo oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego;

- uchwałę  Nr XXVII/227/2021 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- uchwałę  Nr XXVII/228/2021 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2021 rok.

www.youtube.com/c/ugimwitkowo

http://witkowo.esesja.pl