w patr

Muzeum Historii Polski organizuje Program grantowy Patriotyzm Jutra mający na celu edukację historyczną oraz popularyzację wiedzy historycznej przez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych. W ramach programu przekazywane są dotacje celowe w wysokości od 5.000 zł do 70.000 zł. Wśród zadań możliwych do realizacji znajdują się m.in. organizacja warsztatów, wystawy, akcje społeczne, tworzenie stron i portali internetowych promujących historię oraz realizacja nagrań audio/video, wydanie publikacji lub przygotowanie aplikacji mobilnej. Istnieje możliwość realizacji w/w zadań w całości lub częściowe w formie online. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, samorządowe instytucje kultury oraz spółdzielnie socjalne. Termin składania wniosków upływa 3 marca 2021 r. Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć na stronie internetowej samorząd.pap.pl, gdzie znajduje się również szczegółowy regulamin programu.