Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje, że od 2021 r. wpłat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego należy dokonywać wyłącznie na indywidualne numery rachunków bankowych, które zostały przydzielone podatnikom do każdej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

konta 2021

Nowe numery rachunków znajdą Państwo w decyzjach podatkowych.

Ponadto od tego roku sołtysi nie będą już pobierać podatków na terenach wiejskich.

W związku z powyższym proszę wszystkich podatników o dokonywanie wpłat podatków na indywidualne numery rachunków bankowych.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński