w 143636844 2488812254757316 5496495696794736486 n

W ramach współpracy Samorządu Gminy i Miasta Witkowo oraz Gminy Niechanowo dofinansowano zakup radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Witkowie.

Oficjalne przekazanie radiowozu odbyło się w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie insp. Przemysława Kozaneckiego, Komendanta Policji w Witkowie  kom. Rafała Chełmikowskiego, Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego oraz Wójta Gminy Niechanowo – Szymona Robaszkiewicza.

Modernizacja floty policyjnej poprawi warunki służby policjantów, co z pewnością przełoży się na zwiększenie skuteczności ich działań oraz wzmocni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Naszej Gminy.