fot1

26 stycznia br. w ZSP odbyło się spotkanie mające na celu udzielenie wsparcia dla dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie.

Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – Telesfor Gościniak, Dyrektor ZSP Witkowo – Anna Malendowicz-Koteras oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego – Łukasz Kaszyński, spotkali się z Radą Pedagogiczną witkowskiej szkoły. Na spotkaniu omówiono propozycję wsparcia finansowego placówki przez Samorząd Gminy i Miasta Witkowo. Wstępnie Burmistrz w imieniu witkowskiego samorządu na rok 2021 zaoferował pomoc dla tej placówki w wysokości 100.000zł. Podjęta współpraca w tym temacie jest zapewnieniem dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie.