Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia o potrzebujących wsparcia pamiętał Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Witkowie. Corocznie w tym okresie organizowana była kolacja wigilijna dla samotnych i potrzebujących.

paczki swiateczne

W tym roku z wiadomych przyczyn spotkanie wigilijne nie mogło się odbyć. W ramach tego działania ufundowano paczki świąteczne zawierające głównie produkty żywnościowe, które posłużą do przygotowania wieczerzy wigilijnej i poczęstunku świątecznego. Najważniejsze produkty zostały zakupione, spakowane i przekazane w taki sposób przez pracowników MGOPS w Witkowie, aby potrzebującym niczego nie zabrakło podczas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.