Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, Gmina i Miasto Witkowo przystąpiła do prac nad sporządzeniem jednego z najważniejszych dokumentów planistycznych - Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030. Mierzymy się z tym zadaniem w obliczu niespotykanej dotąd sytuacji kryzysowej. To sprawdzian odpowiedzialności społeczeństwa, ale i przygotowania wielu podmiotów, w tym jednostek samorządu terytorialnego (w ramach ich uprawnień) do wsparcia mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę z priorytetów bieżącej sytuacji. Zakładając jednak przemijalność dramatycznych okoliczności, tym bardziej czujemy się zobligowani do należytego przygotowania długofalowych planów działania.

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030

Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu ww. opracowania jest niniejsze badanie ankietowe. Dzięki niemu pragniemy poznać Państwa opinie na temat warunków życia na terenie Gminy zarówno w stabilnej codzienności, jak i w sytuacji kryzysowej. Udział w ankiecie pozwoli także wytyczyć najbardziej optymalne kierunki dalszego rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

Z tego powodu prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie formularzy, zamieszonych poniżej pod wskazanymi linkami. Pierwsza ankieta skierowana jest do mieszkańców powyżej 21 roku życia, natomiast druga do młodzieży w przedziale od 11 do 21 lat. Ankiety są anonimowe!

Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński

 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030

https://witkowo-strategia.webankieta.pl/

Gmina i Miasto Witkowo - młodzież

https://witkowo-mlodziez.webankieta.pl/